گزارش تخصصی آموزگار ششم بهبودسطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم دردرس ریاضی باروشهای خلاقانه

گزارش تخصصی آموزگار ششم بهبودسطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم دردرس ریاضی باروشهای خلاقانه
گزارش تخصصی آموزگار ششم بهبودسطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم دردرس ریاضی باروشهای خلاقانه

گزارش-تخصصی-آموزگار-ششم-بهبودسطح-یادگیری-دانش-آموزان-پایه-ششم-دردرس-ریاضی-باروشهای-خلاقانه

فرمت فایل    فایل ورد  غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات    35

 

 

فهرست مطالب در زیر آمده است   

 

فهرست مطالب

چکیده   

کلید واژه   

مقدمه

اهداف گزارش

هدف اختصاصی

اهداف جزئی

ارزیابی از وضع موجود

جمع آوری اطلاعات

نظر سنجی از اولیا

مصاحبه با دانش آموزان

مشاهده ی رفتار دانش آموزان

بررسی نمودار درسی دانش آموزان    ( معدل هر درس )

بررسی روش‌های تدریس وفعالیت‌های یاددهی–یادگیری 

گردآوري اطلاعات كتابخانه اي

تعاریف   

آموزش برای یادگیری اکتشافی   

هدف ها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی

آموزش به کمک یادگیری مشارکتی   

یادگیری مبتنی بر مسأله چیست ؟

چه راهبردهایی باید برای حل مسئله تدریس شود   

پیشینه نظری

پيشينه عملي

تجزیه و تحلیل داده ها (موانع موجود در تدریس ریاضی )

1    ديد ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی

2  عدم توجه به تفاوت های فردی

3عدم اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان

4    عدم مشارکت و فعال بودن دانش آموزان در فرایند تدریس

5 عدم استفاده وتوجه به کاربردهای ریاضی درکتاب های درسی وتدریس

6 عدم توجه به پیش نیازهای دروس جدید   

7 بالا بودن حجم کتاب درسی   

8    عدم انجام ارزشیابی های صحیح   

راهكارهاي پيشنهادي   

1    در زنگ رياضي كلاسي شاد وبا نشاط داشته باشيم.

2    به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان توجه كنيم.

3 در كلاس محيطي حمایت کننده به وجود بياوريم تا اعتماد به نفس دانش آموزان افزايش يابد.

4 یادگیری به بهترین نحو

5در حل مساله ها به دانش آموزان ياد بدهيم كه بايد قدم به قدم پيش بروند.

6 در نظر گرفتن سیر تفکر دانش آموزان

انتخاب راه حل ها   

اعتبار بخشی به راه حل ها   

اجراي راه حل ها   

ارزیابی بعد اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح )

نتیجه گیری   

پیشنهادات   

منابع   

پيوست ها   

پيوست 1

جدول فراواني نمرات رياضي قبل از انجام راه حل (پيوست 3)

نمونه اي از الگوريتم ضرب دو عدد اعشاري (پيوست 4)

آيين نامه انجمن دانش آموزان رياضي دان (پيوست 5)

جدول مقايسه فراواني نمرات رياضي بعد از اجراي راه حل (پيوست 7)

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل