بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و ارائه راهکارها

بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و ارائه راهکارها
بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و ارائه راهکارها

بررسی-و-تحلیل-تنوع-مشکلات-رفتاری-دانش-آموزان-و-ارائه-راهکارها

 

فهرست عناوین

 

عنوان   ***************************************** صفحه

 

    مقدمه ...........1

اهداف هسته مشاوره .....2

اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش ......3

معرفی هسته مشاوره .....5

تعاریف ( در خصوص تنوع مشکلات ) ...........6

بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان در سال تحصیلی 84    85 8

مقایسه جدول فراوانی و تنوع مشکلات  سال تحصیلی 82    83 با 85    84 ........

مقایسه و بررسی جدول فهرست و آمار گزارشات مطالعات موردی ..

پیشنهادات و ارائه راه حل ها ...........18

نتایج ( نتیج گیری ) .21

جدول و نمودار ........

 

 

 

مقدمه :

کار و رفتار آدمی اساساٌ جلوه ای از شخصیت و ساختمان روانی – شناختی – اجتماعی اوست . هر چه شخصیت و ساختمان روانی آدمی سالمتر و رشد یافته تز باشد هم او از رضایت درونی و تعادل رفتاری بیشتری برخوردار خواهد بود و هم وجود او منشأ خیر و برکت بیشتر برای سایر افرادی است که مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با آنهاست و آشکار است که شخصیت سالم ورشد یافته ، فقط در جریان تربیت صحیح و پرورش عواطف و افکار و رفتار سالم به وجود می آید . بنابراین جا دارد تا آنجا که ممکن است انرژی مادی و معنوی خود را برای بهبود رشد و تعلیم و تربیت نوجوانان و کاهش مشکلات و موانعی که در این راه است صرف کنیم .

اصلی ترین وظیفه تعلیم و تربیت این است که کودکان عادی را به رشد ممکن و مطلوبشان برساند و کودکان استثنایی را از هر گروهی که باشند – چه سرآمدها و یا عقب مانده های ذهنی و همچنین کودکانی که دارای اختلالهای عاطفی و رفتاری هستند – تحت مراقبتهای ویژه قرار دهند و مسیر رشد آنها را هموار سازد . متخصصان تعلیم و تربیت برای آنکه بتوانند وظیفه خطیر خود را به درستی انجام دهند نیازمند آنند که علاوه بر شناخت علمی از نوجوانان عادی و تحولات روانی ، تربیتی آنان ، از احوال نوجوانان دچار مشکل نیز به خوبی با خبر باشند تا بتوانند خدمات لازم را در اختیارشان قرار دهند .

 

اهداف :

1.تشخیص و رفع مشکلات رفتاری و تربیتی دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت از میان برداشتن موانع رشد روانی و تربیتی و تلاش در جهت رشد و تعالی دانش آموزان .

2.مساعدت و همکاری در فراهم آوردن زمینه های تربیتی برای پیشگیری از بروز مشکلات اخلاقی و رفتاری و تحصیلی و اجتماعی در سطح مدارس و خانواده در اجتماع .

3.شناخت استعدادهای ویژه دانش آموزان و فرهم آوردن امکانات لازم جهت رشد و شکوفایی آنها .

4.نظارت بر امر فعالیت مدیران و معاونین و مشاوران و عوامل اجرای آموزشگاهها در نحوه اجرای آیین نامه اجرای مدارس .

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل