پاورپوینت آماده بررسی تاريخچه سيستمهای عامل (os history)

پاورپوینت آماده بررسی تاريخچه سيستمهای عامل (os history)
پاورپوینت آماده بررسی تاريخچه سيستمهای عامل (os history)

پاورپوینت-آماده-بررسی-تاريخچه-سيستمهای-عامل-(os-history)

در يك سيستم عامل شبكه ، كاربران از وجود ماشينهاي مختلف در شبكه آگا هند و مي توانند به يك يا چند

REMOTE COMPUTER   وصل نما ييد و فايلهاي يك ماشين را روي ماشين ديگر كپي كنند هر ماشين سيستم عامل  Local خودش را اجراء مي كند . يك سيستم عامل شبكه ، ساختاري مانند يك سيستم عامل تك كاربره را دارد كه بخش مربوط به راهبري  NIC و برنامه هاي ورود به سيستم از راه دور و دسترسيRemote به فايلها به ان اضافه شده است .

اما در سيستم عامل توزيع شده

كاربران از اين امر اگاه نيستند كه در برنامه شان در كجا به اجراء در مي آيد (در كامپيوتر local يا يك يا چند كامپيوتر remote ) و يا فايلهاي انها در كجا قرار دارند كه خاصيت transparency  نام دارد 0

هر چيزي را با نام آن مشخص ميكنيم ونياز به دانستن اينكه كجا قرار دارد نداريم .

اغلب سيستمهاي توزيع شده به برنامه هاي كاربردي اجازه ميدهند كه در يك زمان بر روي چندين پردازنده (بطور موازي) به اجراء در آيد.

مثالهايي از  D    OSES    AMOEBA

.

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل